Studium

Moderní směry 1. pol. 20. století - prezentace

Tyto prezentace slouží jako studijní materiál pro studenty 7.O - 8.O a 3. - 4. ročníku. Impresionismus.pptx (331553) Moderní umělecké směry v literatuře.pptx (943256) symbolismus.pptx (326856) Dadaismus.pptx (409196) Futurismus.pptx (433631) Surrealismus.pptx (335237) Ch. Morgenstern.pptx...