Literabus 2017 (nový termín)

24.11.2017 15:02

Putování literabusem po stopách židovské tragédie 20.století  (původně plánované na říjen) se uskuteční 4. a 5.12.2017. Studenti oktávy, 2.roč. a studenti literárního a společenskovědního semináře navštíví se svými vyučujícími památník koncentračního tábora Osvětim a o den dříve město Krakov s židovskou čtvrtí Kazimierz (nachází se zde 5 synagog) a s největším středověkým náměstím ve střední Evropě.