Úspěšní řečníci z tercie

V úterý 30. dubna se studenti sekundy a tercie zúčastnili soutěže pořádané ZŠ F.L.Riegra k 110. výročí úmrtí semilského rodáka, jehož jméno nese základní škola v Řekách ve svém názvu. Soutěžilo se ve znalostech o připomínané osobnosti a v řečnickém projevu. Trojice studentů (J.Bartoň, M. Valenta a V. Vondra) ze sekundy získala první místo, zástupci tercie ( J. Lengál, P. Loumová a P. Vodseďálková) se umístili na místě třetím.