Literabus 2011

Literabus 2011

Po téměř dvouměsíční přípravě se studenti literárního a společenskovědního semináře vydají na cestu literabusem po stopách českých spisovatelů. Během dvou dnů – 24. a 25. října navštíví místa spojená s životy a tvorbou významných prozaiků Oty Pavla, Karla Čapka, Jaroslava Haška či Bohumila Hrabala. Studenty tak čeká bezprostřední setkání s Luhem na Berounce zvěčněným ve Smrti krásných srnců, Kersko proslavené Slavnostmi sněženek, Lipnice, kde se rodily Osudy dobrého vojáka Švejka, nebo Čapkova Stará Huť. Pokud se literární toulky vydaří, mohou se v budoucnu naši studenti těšit na putování ve stopách českých básníků.                    

(PÝCH, NEČ)