Melodram Máj na GIO

09.09.2015 14:59

Komise českého jazyka a literatury nabídne 25. září studentům 2.až 4.roč. (VI.-VIII.)  melodram skladatele Zdeňka Zahradníka na básnickou skladbu Máj Karla Hynka Máchy. V roli Jarmily se představí bývalá studentka GIO a absolventka DAMU Nikola Pádivá (Bartošová).