Dramatický kroužek v novém školním roce

03.10.2017 16:10

V průběhu října bude probíhat nábor do neplaceného zájmového dramatického kroužku Gymnázia Ivana Olbrachta. Kroužek již tradičně povede Mgr. J. Maierová. Podle časových možností zájemců ze čtyřletého i osmiletého gymnázia se upřesní den i hodina, kdy bude kroužek probíhat. Náplní našeho setkávání bude sestavení scénáře, výroba kulis a nácvik divadelního představení pro rodiče i širokou veřejnost. Prosíme zájemce, aby se přihlásili u paní profesorky Maierové.