Maturita 2017

Seznam literárních děl ke státní maturitě z českého jazyka a literatury v roce 2017 naleznete na školních stránkách pod odkazem MATURITA
 
https://www.giosm.cz/sites/default/files/%C5%A0koln%C3%AD%20seznam%20liter%C3%A1rn%C3%ADch%20d%C4%9Bl%20pro%20maturitn%C3%AD%20zkou%C5%A1ku%20u%20%C4%8CJL%2C%20rozhodnut%C3%AD%20VOJ.PDF