Maturita 2014

PROFILOVÁ ČÁST -  maturitní témata: oktáva 4. ročník

 

SPOLEČNÁ ČÁST -

ZKOUŠKU  PŘIPRAVUJE  CERMAT

Nejnovější informace o státní maturitě od roku 2009-2010 najdete na těchto stránkách.  Doporučujeme zejména  odkaz Ilustrační testy a zadání. 

Seznam literárních děl určený pro studenty na výběr ke státní maturitě -  oktáva,  4. ročník

 

Žák vybírá k ústní zkoušce ze stanoveného seznamu 20 literárních děl podle těchto kritérií:  
 1. Světová a česká literatura do konce 19. století -  min. 4 literární díla

 2. Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla

 3. Česká literatura 20. a 21. století  - min. 5 literárních děl

 (minimálně jedním dílem musí být zastoupena poezie, próza a drama)       

AKTUÁLNĚ !!!

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Studenti mají tento seznam odevzdat nejpozději do 31. března 2014!!! Odevzdávejte raději dříve, podle pokynů vyučujících češtiny.

 

Seznam bude mít tyto náležitosti:                    

  • název
  • očíslovaný seznam 20 vybraných literárních děl rozdělený podle zadaných (výše uvedených) kritérií (seznam číslujte podle doby vzniku díla, ne podle abecedy)
  • jméno studenta a třidu
  • vlastnoruční podpis
formát: A4, písmo calibri, velikost nadpisu 14, velikost základního textu 12