Zájezd do divadla

16.11.2013 00:28

Zálohu 270,- Kč noste paní profesorce Rusové. Ve čtvrtek 19. prosince 2013 se bude konat zájezd do libereckého Šaldova divadla na klasické drama Revizor, jehož autorem je N. V. Gogol. Přihlášky a bližší informace u paní profesorky L. Rusové.

Novinky

Dramatický kroužek v novém školním roce

03.10.2017 16:10
V průběhu října bude probíhat nábor do neplaceného zájmového dramatického kroužku Gymnázia Ivana Olbrachta. Kroužek již tradičně povede Mgr. J. Maierová. Podle časových možností zájemců ze čtyřletého i osmiletého gymnázia se upřesní den i hodina, kdy bude kroužek probíhat. Náplní našeho...

Putování literabusem 2017

02.10.2017 10:24
Pro velký zájem o loňské putování literabusem po stopách židovské tragédie 20.století se  ještě jednou ve dnech 23. a 24.10. vracíme se studenty 2.roč. a oktávy a se studenty literárního a společenskovědního semináře do památníku koncentračního tábora Osvětim a do starobylé architektury města...

Studenti GIO míří na Krakonošův divadelní podzim

01.10.2017 15:21
Také v letošním roce se vybraní studenti GIO zúčastní divadelního semináře, který se pořádá v rámci  celorepublikové přehlídky Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.  Ve dnech od 13.10. do 18.10.  budou pod vedením profesionálních lektorů sledovat a hodnotit...

Ionescův Jednorožec na GIO

30.05.2017 15:34
Dramatický kroužek Gymnázia Ivana Olbrachta vás zve dne 21. 6. 2017 v 17.30 na premiéru své divadelní hry Jednorožec. Scénář vznikl na motivy absurdního dramatu Eugéna Ionesca: Nosorožec, ve kterém autor upozorňuje na neustálé míjení lidí, které je však narušeno přítomností nosorožců....

Úspěch studentek GIO v okresním kole olympiády v čj

20.02.2017 12:33
Velmi dobrých výsledků dosáhly studentky GIO v okresním kole olympiády v českém jazyce. Eliška Suchardová (2.) zvítězila v kategorii starších žáků a postupuje do krajského kola. Anna Máková (4.) obsadila v téže kategorii 5. místo, stejně jako Jaromíra Hřibová (IV.) v kategorii...

Školní kolo olympiády v českém jazyce - 2016/2017

05.01.2017 12:26
Školního kola olympiády v českém jazyce se letos zúčastnilo 12 studentů v I. kategorii (III.-IV.) a 24 studentů v II. kategorii (1.-4., V.-VIII.). Na 1. místě v  I. kategorii se umístila Viktorie Šídová (III.), na 2. místě Jaromíra Hřibová (IV.) a na 3. Matyáš Vízner (IV.). 1. místo v II....

Rádi byste hráli divadlo?

21.11.2016 15:25
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vám nabídli zájmový dramatický kroužek. Náplní kroužku bude nácvik jevištní řeči (spisovná a zřetelná výslovnost), dále pohybová a mluvní cvičení a v neposlední řadě také nácvik divadelního představení. Dramatický kroužek rozvíjí komunikační kompetence...

Úspěšná recitátorka Terezie Anna Hakenová

18.11.2016 11:32
Kromě úspěšných sportovců se Gymnázium Ivana Olbrachta může chlubit i úspěšnými studenty v jiných oborech, např. v uměleckém projevu veršovaného nebo prozaického textu. Jmenuji především studentku 3.O Terezii Annu Hakenovou. Vystoupala na 1. místo v oblastní soutěži: „Čteme všichni,...

ZÁJEZD NA MUZIKÁL JESUS CHRIST SUPERSTAR

01.11.2016 10:54
Ve čtvrtek 10. listopadu zájemci z řad studentů a pedagogický dozor uskuteční zájezd do Prahy. V odpoledních hodinách budou obdivovat unikátní sbírky v Národním technickém muzeu, dokonce se stanou na chvíli horníky ve fiktivním uhelném dolu, a v 19 hodin zhlédnou v Hudebním...

Putování literabusem 2016

03.10.2016 16:09
Po dvou měsících příprav, kdy se studenti společenskovědního a literárního semináře věnovali tematice židovské historie, náboženství a literatury, vydá se letošní literabus po stopách židovské tragédie 20.století. Cílem putování ve dnech 24. – 25. října bude návštěva památníku koncentračního tábora...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>